Vindkraft

2017 startade vi upp vår vindkraftsavdelning då vi såg en ökande förfrågan på våra tjänster inom roterande enheter inom vindkraftsindustrin. Idag har segmentet växt och vi har hela 6 tekniker som endast arbetar mot vindkraftsindustrin med uppdragsgivare som både äger stationer men även handhar driften på vissa vindparker.

​​​​​​​Exempel på uppdrag som vi utför:
  • 1, 3 & 5 års kontroller av bultförband mm.
  • Garantiavslut mot beställare och maskintillverkare
  • Servicerenovering av hydraulik
  • Filterbyten
  • Byte av UPS-batterier
  • Serivce/renovering av YAW och övriga växellådor
  • Kontroll generator
  • Kontroll av bultförband
  • Uthyrning av hydrauliska momentdragare och bultsträckningsutrustning
Samtliga tekniker innehar GWO och samtliga säkerhetsutbildningar som krävs av anläggningsägaren.

Vänligen kontaka oss så berättar vi mera.


Våra tekniker Ulf och Nils på ett serviceuppdrag hos Statkraft.
20160322 104145120160419 160734120160520 123113120160905 101825120160905 141642120160906 105532120160906 12233420160906 165007120160907 074108120160907 07412020160907 080646120160919 08242720160919 082759120160919 0828391